Visionsbyrån, steg 3.

Bakgrund: Under finanskrisen valde många företag att inta en defensiv roll och ligga lågt med sina investeringar. Denna kampanj drog igång när det började se ljusare ut på marknaden.

Lösning: Positiva utrop som uppmanar betraktaren att ta tillvara på morgondagens möjligheter.

Resultat: Sammantaget med steg 1 och steg 2, ledde kampanjen till att hela 62% i målgruppen kopplade visionsbyrån till PricewaterhouseCoopers.