Det är inte så lätt alla gånger.

Ulvsunda Konferens, 19 oktober 2011.