PwC, ett case om insiktsbaserad kommunikation.

Start Communication är huvudbyrå och strategiska bollplank för uppdragsgivaren PwC (Pricewaterhouse Coopers) som är ett globalt företag och Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. I deras tjänsteutbud ingår även redovisning, riskhantering, skatterådgivning och andra tjänster som hjälper till att skapa säkra och lönsamma affärer.

Uppdrag

Ge landets största revisionsbyrå en unik position med det långsiktiga målet att särskilja PwC som den aktör som hjälper företag att nå sina visioner och öka kunskapen om PwC:s erbjudande.

Kunden – målgruppsbeskrivning

- Mindre och medelstora företag över hela Sverige
- Ca 600.000 företag
- VD Man/kvinna mellan 30 och 60 år
- Ekonomichef man/kvinna mellan 30 och 60 år
- Högskoleutbildning
- Bor i villa
- Läser minst en dagstidning, DI
- Kör tjänstebil osv

Kunden – med insikt om motiv och drivkrafter

- Vill ha mindre krångel, inte en massa administration
- Upplever inget behov av traditionella revisionstjänster
- Är mer intresserade av en nära samarbetspartner som kan stötta med affärsrådgivning, tjänster som skatterådgivning
- Behöver någon som kan hjälpa företagaren att blicka framåt, inte kontrollera bakåt
- Mer tid över till kärnverksamheten
- Enklare och effektivare ekonomiadministration, från lönehantering, till kund- och leverantörsfakturor och analyser likviditet, lönsamhet mm.

Utmaningar

Att ge landets största revisionsbyrå en unik position på marknaden där de tjänster man erbjuder hjälper företagaren att nå sina visioner
Förbereda inför nya regler av efterfrågestyrd revision
Revision ja men vi kan så mycket mer…Insikten som gav konceptet

Sveriges företagare behöver någon som kan hjälpa till att blicka framåt, inte kontrollera bakåt.

Sedan starten har vi tillsammans med kunden genomfört flertalet omfattande kampanjer som innefattat allt från annonsering i branschpress, radio- och tv-reklam till internlanseringar, webbkampanjer och säljmaterial.  Start Communication står bakom varumärkesresan från revisions- till visionsbyrå där Starts arbetsprocess med insiktsbasera kommunikation var en nyckeldel i uppdraget.

Lösningen
Starts arbete resulterade i att kampanjen vann pris i reklamtävlingen 100-wattaren.