Profil Hotels är den självklara anhalten för medvetna hotellgäster. Ett alternativ till de stereotypa hotellkedjorna, med andra ord.

Annonskampanj, Profil Hotels.

Genom att låna takter från modereklam och visa på attityd istället för det fysiska hotellrummet skapar vi en känsla av tillhörighet för de gäster som väljer Profilhotels, där profilen på hotellgruppen är viktigare än det enskilda hotellet.