Greencarrier erbjuder logistiklösningar över hela världen. Oavsett hur din last ser ut, hur stor den är, vart du vill skicka den, så är Greencarrier den enda kontakt du behöver.

En kontakt, världen.

Bakgrund: ”One contact, the world” är grundidén för ett av Sveriges största privatägda fraktföretag, Greencarrier. Huvudkontoret finns i Göteborg men man har även kontor i Dannmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Kina.

Lösning: Vi står för den nya grafiska identiteten och för Greencarriers kommunikation med marknaden. Under våren 2010 tog vi bl a fram ett broschyrmaterial som hjälpte till med arbetet att ”produktifiera” en av Greencarriers tjänster ”Virtuellt Tullager” som ger stora besparingar för deras kunder.